Migrace do Exchange Online

Migrace pošty do prostředí Exchange Online spočívá v přechodu z jednoho poštovního prostředí na servery Microsoftu. Celý obsah pošty je migrován spolu s katalogy, pravidly, kalendáři a kontakty.

Naší starostí je, aby migrace probíhala rychle, bezproblémově a bez narušování každodenní činnosti uživatelů. Vaší zaměstnanci tak mohou využívat nejmodernější prostředí Exchange bez jakékoli změny e-mailové adresy a uživatelského hesla. Navíc obdrží e-mailovou schránku o velikosti až 100 GB. Podle zvolené licence může taktéž získat přístup k online archívu. Exchange Online je jedna z primárních služeb dodávaných Microsoftem, a proto je zaručen bezproblémový a spolehlivý chod.

Kolik to asi bude stát?

Vyberte měnu:
Počet mailboxů:
Cena za mailbox:
Celková cena:

Vypočítaná cena je pouze hrubým odhadem. Konečná cena se liší díky různě komplikovaným prostředím.

550 +
Úspěšně migrovaných schránek